pager
Společnost ZVU Servis a. s. je činná v  oblasti výroby a dodávek svařovaných ocelových konstrukcí z nelegovaných ocelí. Výrobní prostory společnosti a nosnosti jeřábů umožňují výrobu svařenců do hmotnosti 20t.
 
Hlavní výrobní oblasti jsou svařované konstrukce strojů, zařízení včetně opracování, ocelové konstrukce potrubních systémů pro technologická zařízení a ocelové konstrukce podpěrných konstrukcí pro technologická zařízení. Vše včetně provádění povrchových úprav.
 
ZVU Servis a.s. je dceřinou společností v koncernu ZVU.

mateřskou společností je ZVU a.s., Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 322/4, PSČ 500 04, IČO 46504737
sesterskou společností je ZVU Engineering a.s., Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 155, PSČ 500 04, IČO 25931610