Měření a kalibrace

Specializované pracoviště – metrologické středisko ZVU Servis se soustřeďuje na provádění oprav a kalibraci měřidel, příp. další metrologické výkony s maximálním úsilím prodloužit životnost měřidel a šetřit tak finanční prostředky našich zákazníků. V ceně provedení kalibrace nabízí ZVU Servis zákazníkovi označení měřidla údajem s dobou platnosti kalibrace nebo označení evidenčními čísly. Dle požadavku zákazníka vystavíme kalibrační protokol nebo kalibrační list.
ZVU Servis vlastní Registrační osvědčení č. 501-RO-0531/98, vydané ČMI Pardubice a splňuje podmínky stanovené v zákoně o metrologii č. 505/1990 Sb. Čl. I, § 5 odst. 6, které dále upravuje zákon č. 137/2002. V tomto předpisu se praví :„Uživatelé pracovních měřidel si návaznost používaných měřidel mohou zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo prostřednictvím Českého metrologického institutu nebo střediska kalibrační služby nebo u jiných uživatelů měřidel, kteří mají příslušné hlavní etalony navázané na etalony Českého metrologického institutu, středisek kalibrační služby nebo na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou metrologickou úrovní.“

V jednotlivých oborech měření provádíme kalibraci těchto zařízení

Délka
 • válečkové kalibry, obkročáky
 • závitová měřidla
 • posuvná měřidla (posuvky, hloubkoměry)
 • mikrometrická měřidla (všechny druhy)
 • číselníkové úchylkoměry (i digitální)
 • měřidla s čís. úchylkoměry
 • svinovací n-metry
 • měřická pásma (ocelová, sklolaminátová)  
 • nivelační latě
 • speciální měřidla (dle výkresové dokumentace)
 • měřicí přístroje drsnosti povrchu

Rovinný úhel

 • úhloměry
 • úhelníky
 • vodováhy strojnické, zednické
 • speciální měřidla (dle výkresové dokumentace)

Tlak

 • deformační manometry od -100 kPa do 60 MPa

Elektrické veličiny

 • svářečky

Teplota

 • udržovací (temperační) pícky a pouzdra na obal. elektrody